Công ty tnhh sơn kaizen viêt nam.
Địa chỉ:kcn ngọc hồi – thanh trì – hà nội.
Email:sonkaizen@gmail.com.
Hotlide: 0971.536.536